Formularz zamówienia kolportażu

Osoba do kontaktu

  
  
  
  

Dane do faktury

  
  
  
  
  
  

Zamówienie

  
  
Planowana data wykonania kolportażu Podana data jest orientacyjna i nie może być wiążąca przed jej zatwierdzeniem. Jako początek kolportażu najlepiej wskazywać poniedziałek. Kolportaż może się rozpocząć nie wcześniej jak ok. 3 dni od potwierdzenia zamówienia.
  
  

  Jeśli kolportaż ma być prowadzony w więcej niż jednej miejscowości wypisz je wszystkie, podając obok nazwy miasta ilość druków przeznaczonych na dane miasto.

  Podaj dokładny adres, pod którym mamy odebrać materiały do kolportażu. Nie zapomnij o podaniu również nazwy placówki i ewentualnych objaśnień, któe mogą być pomocne w odnalezieniu właściwego miejsca.
Osoba odpowiedzialna za przekazanie materiałów   Podaj imię i nr telefonu osoby, z którą mamy kontaktować się w sprawie przekazania druków do kolportażu.
Ta sama co do kontaktu
  
  
  

Osoba odpowiedzialna za kontrolę  Podaj imię i nr telefonu osoby, z którą mamy umówić się na kontrolę kolportażu.
Ta sama co do kontaktu
  
  
  
Podaj informacje dotyczące indywidualnych ustaleń, dodatkowych wymagań, ustalonych rabatów itp. Tutaj podaj parametru druku, jeśli chcesz zamówieć również wydruk ulotek.
  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki współpracy i regulamin przeprowadzania wizji lokalnej.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w fromularzu zamówienia przez administratora danych tj. marketingserwis.pl, 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5, NIP 8731215015 w celu realizacji zamówienia. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora lub podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem do realizacji zamówienia, jak też że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rejestracji przez administratora danych tj. marketingserwis.pl, 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5, NIP 8731215015 w celach marketingowych, w tym przekazywania mi informacji o aktualnych promocjach, rabatach i konkursach organizowanych przez administratora. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom wspierającym administratora w świadczeniu usług marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak też że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*) pole wymaganeZamówienia kolportażu przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na tej stronie.

Przypominamy, że konieczne jest opłacenie zlecenia z góry, przed realizacją kolportażu. Dlatego po złożeniu zamówienia na kolportaż, najpierw otrzymasz fakturę proforma. Opłacenie tej faktury jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub zaksięgowanie wpłaty jest potwierdzeniem zamówienia i od dnia następnego rozpoczynamy przygotowania do kolportażu, które mogą trwać ok. 3 dni robocze. W związku z tym polecamy wysłać potwierdzenie przelewu mailem na nasz adres.

(*) Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

UWAGA!
Utrudnienia związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego
oraz przeprowadzanymi kampaniami wyborczymi.

W związku z kampanią wyborczą w drugiej połowie maja i początkiem czerwca mogą wystąpić pewne utrudnienia:
- dłuższy niż zazwyczaj czas realizacji zleceń,
- odstąpienie od realizacji zleceń w małych miejscowościach i na obrzeżach miast,
- łączenie dystrybucji z materiałami wyborczymi różnych komitetów,
- odstąpienie od sztywnych terminów realizacji,
- dłuższy czas oczekiwania na wyceny i utrudniony kontakt.

Składając zamówienie potwierdzasz, iż akceptujesz możliwość wystąpienia powyższych utrudnień.

UWAGA!!  Od dnia 24. maja nie przyjmujemy do realizacji zleceń na kolportaż materiałów wyborczych.