Formularz zamówienia kolportażu

Osoba do kontaktu

  
  
  
  

Dane do faktury

  
  
  
  
  
  

Zamówienie

  
  
Planowana data wykonania kolportażu Podana data jest orientacyjna i nie może być wiążąca przed jej zatwierdzeniem. Jako początek kolportażu najlepiej wskazywać poniedziałek. Kolportaż może się rozpocząć nie wcześniej jak ok. 3 dni od potwierdzenia zamówienia.
  
  

  Jeśli kolportaż ma być prowadzony w więcej niż jednej miejscowości wypisz je wszystkie, podając obok nazwy miasta ilość druków przeznaczonych na dane miasto.

  Podaj dokładny adres, pod którym mamy odebrać materiały do kolportażu. Nie zapomnij o podaniu również nazwy placówki i ewentualnych objaśnień, któe mogą być pomocne w odnalezieniu właściwego miejsca.
Osoba odpowiedzialna za przekazanie materiałów   Podaj imię i nr telefonu osoby, z którą mamy kontaktować się w sprawie przekazania druków do kolportażu.
Ta sama co do kontaktu
  
  
  

Osoba odpowiedzialna za kontrolę  Podaj imię i nr telefonu osoby, z którą mamy umówić się na kontrolę kolportażu.
Ta sama co do kontaktu
  
  
  
Podaj informacje dotyczące indywidualnych ustaleń, dodatkowych wymagań, ustalonych rabatów itp.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję ogólne warunki współpracy i regulamin przeprowadzania wizji lokalnej.Zamówienia kolportażu przyjmujemy tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na tej stronie.

Przypominamy, że przy pierwszych trzech zamówieniach konieczne jest opłacenie zlecenia z góry, przed realizacją kolportażu. Dlatego po złożeniu zamówienia na kolportaż, najpierw otrzymasz fakturę proforma. Opłacenie tej faktury jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub zaksięgowanie wpłaty jest potwierdzeniem zamówienia i od dnia następnego rozpoczynamy przygotowania do kolportażu, które mogą trwać ok. 3 dni robocze. W związku z tym polecamy wysłać potwierdzenie przelewu mailem na nasz adres.

Przy kolejnych zleceniach, formularz ten jest zamówieniem z obowiązkiem zapłaty, nie wysyłamy wówczas proformy, tylko potwierdzenie przyjęcia zamówienia do jego realizacji, a po jego zakończeniu wystawiamy fakturę.

(*) Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.