Kolportaż w Nowogardzie
województwo: Zachodniopomorskie, powiat: Goleniowski, gmina: Nowogard – orientacyjna ilość punktów adresowych: 8 400 szt.

Kolportazpolska.pl oferuje kolportaż w całej Polsce, także w Nowogardzie. Jeśli jesteś zainteresowany kolportażem w Nowogardzie zachęcamy do wypróbowania naszej firmy. Przeprowadzimy rzetelną dystrybucję ulotek w Nowogardzie. Choć nasza siedziba znajduję się w Tarnowie, jesteśmy w stanie wykonać kolportaż we wszystkich miastach w całym kraju. Nowogard jest dla nas miastem, w którym obowiązuje cennik kolportażu dla terenów miejskich. Cena ta dotyczy miasta w jego granicach administracyjnych. Jeżeli chcesz zlecić kolportaż także wokół miasta, możemy to również zrealizować, ale musimy wcześniej ustalić szczegóły. W takim przypadku, cena dla nakładu kolportowanego poza miastem będzie jak w cenniku dla terenów pozamiejskich.

cena kolportażu za konkretną ilość i za sztukę:

  
  
  


Ważne linki:
Jeżeli nie masz jeszcze wydrukowanych ulotek sprawdź: druk Nowogard
Zobacz jak działa kolportaż w Nowogardzie
Sprawdź cennik kolportażu w Nowogardzie
Nowogard - koszt kolportażu sprawdzisz w kalkulatorze.
Zamówienie kolportażu w Nowogardzie

Sprawdź ile kosztuje rozniesienie jednej szt. ulotki w Nowogardzie:

Ilość Cena w terenie miejskimCena w terenie pozamiejskim
do 5 000 Cena ryczałtowa 550 złCena ryczałtowa 1250 zł
od 5 00011 gr25 gr
od 15 00010,5 gr24 gr
od 30 00010 gr23 gr
od 50 0009 gr21 gr
od 100 0008,5 gr20 gr
od 200 0008 gr19 gr


Kolportaż w Nowogardzie prowadzimy sektorami.Kolportaż Nowogard


Nowogard (niem. Naugard) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowogard, położone na Pobrzeżu Szczecińskim, na wschodnim skraju Puszczy Goleniowskiej, nad Jeziorem Nowogardzkim, przy drodze ekspresowej S6 i linii kolejowej Szczecin – Kołobrzeg. Siedziba tutejszego dekanatu.

31 grudnia 2021 miasto liczyło 17 316 mieszkańców.

Miasto położone jest na Pomorzu Zachodnim, 64 km na północny wschód od Szczecina i 56 km na południe od wybrzeża Bałtyku.

Częściami miasta są dawne miejscowości: Plewniak, Pustać, Radosław, Smużyny, Warnkowo.

1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosiła 12,89 km².

W latach 1946–1998 miasto administracyjnie należało do województwa szczecińskiego.

Miasto jest położone na wysokości około 50 m n.p.m.

Struktura demograficzna mieszkańców Nowogardu według danych z 31 grudnia 2007:

 • Piramida wieku mieszkańców Nowogardu w 2014 roku.


W X wieku znajdowała się tu osada rybacko-rolnicza, a przy niej gród opolny leżący na półwyspie nieistniejącego współcześnie jeziora Grodzkiego, umocniony wałem drewniano-ziemnym. Wewnątrz znajdowały się budynki zamieszkane przez kasztelana i jego otoczenie. Na podgrodziu zamieszkiwała osiadła tu ludność słowiańska, zajmująca się rybołówstwem, rolnictwem i rzemiosłem.

W 1268 r. po raz pierwszy wzmianka o Nowogardzie jako własności biskupa kamieńskiego znalazła się w dokumencie (Nogart Castrum et villa sive oppidum episcopi Caminensis), w miejscu grodu wybudowano wówczas zamek obronny. W 1274 r. biskup Hermann von Gleichen osadził w grodzie nowogardzkim swego krewnego, grafa Ottona von Ebersteina z Brunszwiku. Jego następcy pozostali w posiadaniu lenna, które obejmowało okoliczne ziemie, przez kilkaset lat. W roku 1309 Nowogard otrzymał przywilej przenoszący go na prawo lubeckie, choć jego mieszkańcy cieszyli się mniejszymi uprawnieniami niż mieszczaństwo w innych miastach pomorskich.

W pierwszej połowie XIV wieku rozpoczęto w Nowogardzie budowę murów obronnych wokół miasta, które po otoczeniu go murami przybrało kształt spłaszczonego koła. W środku znajdował się duży prostokątny rynek, w centrum którego wznosił się ceglany, gotycki ratusz. Obok, po stronie zachodniej, usytuowano (budowany w latach 1330–1334) istniejący do dziś, kościół Mariacki – obecnie Najświętszej Marii Panny.

W wiekach średnich Nowogard był niewielkim ośrodkiem rolniczo-rzemieślniczym, który mimo dogodnego położenia nie rozwinął się w znaczący ośrodek handlowy. W 1534 otwarto pierwszą szkołę. W 1657 dotarła tu lekka jazda konna hetmana Stefana Czarnieckiego w pogoni za Szwedami. W 1663 roku, po śmierci ostatniego z Ebersteinów, dobra nowogardzkie przeszły w posiadanie księcia Bogusława Croy d’Archot, a następnie, w 1684 roku stały się własnością elektorów brandenburskich. W 1724 r. do okręgu nowogardzkiego przyłączono powiat Dewitzów, właścicieli Dobrej. Powstał w ten sposób powiat Dobra-Nowogard, który przetrwał do początku XIX wieku.

W czasie wojen toczonych przez Prusy w XVIII wieku miasto poważnie ucierpiało. W 1770 r. liczyło zaledwie 726 mieszkańców, utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa i hodowli zwierząt. W 1807 roku miasto zostało zajęte przez wojska napoleońskie, które wcześniej toczyły zacięte boje o Nowogard z żołnierzami i ochotnikami dowodzonymi przez majora Ferdynanda von Schilla.

W 1808 r. Nowogard ustanowiono siedzibą powiatu. W 1819 r. nastąpiła kolejna reforma administracyjna, w wyniku której w skład powiatu weszły miasta: Goleniów i Nowogard. Utworzony powiat przetrwał z niewielkimi zmianami do 1954 r., kiedy to powiat nowogardzki, obejmujący ponad 1200 km² powierzchni, podzielono na dwa powiaty: nowogardzki i goleniowski. Taki podział funkcjonował do reformy administracyjnej w 1975 r.

Przyspieszony rozwój miasta przyniosła 2. połowa XIX wieku. W maju 1883 r. ze stacji w Nowogardzie odjechał pierwszy pociąg pasażerski. W następnych latach wybudowano wiele obiektów użyteczności publicznej, powstały nowe zakłady przemysłowe. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Nowogard liczył 8148 mieszkańców.

W 1945 miasto zostało zajęte przez wojska radzieckie, doznając ciężkich zniszczeń. Nowogard został zdobyty nocą 4 marca 1945 r. przez 12 Gwardyjski Korpus Piechoty – dowódca: Bohater Związku Radzieckiego, gen. por. Nikołaj Tielakow, 79 Korpus Strzelecki, dowódca: Bohater Związku Radzieckiego, gen. mjr Siemion Pieriewiortkin, oraz oddziały Ludowego Wojska Polskiego, I Dywizja im. T. Kościuszki, 3 Berliński Pułk Piechoty – dowódca: pułk. Aleksander Archipowicz. W walkach o Nowogard zginęło 30 polskich żołnierzy, a w okolicach Nowogardu 32 żołnierzy polskich. Do 4 marca 1945 r. istniało w Nowogardzie co najmniej 7 obozów jenieckich, głównie dla Francuzów i kilkuset Afrykanów. Tuż przed opuszczeniem miasta hitlerowcy zamordowali 40 jeńców na terenie późniejszej składnicy złomu.

W wyniku II wojny światowej Nowogard włączony został w granice Polski. Dotychczasową niemiecką ludność, która pozostała w mieście, wysiedlono do Niemiec.

Przez pierwsze miesiące po wojnie miasto nosiło nazwę Nowogród. Obecną nazwę miasta wprowadzono rozporządzeniem ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 roku.

Miasto zostało w okresie powojennym częściowo odbudowane i rozbudowane. Zabudowano m.in. zniszczone całkowicie zabytkowe centrum miasta, wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe. Powstały też obiekty użyteczności publicznej: hotel, dom kultury, biblioteka, szkoły. Najważniejsze inwestycje ostatnich lat związane są z unowocześnianiem infrastruktury. Należą do nich: modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody pitnej. W ostatnim okresie rozbudowano także bazę hotelowo-gastronomiczną, wybudowano trzy duże sale sportowe, plaża miejska zyskała zjeżdżalnię wodną, przystąpiono do modernizacji domu kultury.

Cały obszar Starego Miasta w Nowogardzie został wpisany do rejestru zabytków. Ważniejsze zabytki w mieście:

 • Kościół Wniebowzięcia NMP – późnogotycki kościół Mariacki zbudowany w latach 1330–1334. Nawa główna o gwiaździstych sklepieniach, nawy boczne oddzielone potężnymi filarami, sklepienia krzyżowo-żebrowe. W prezbiterium znajduje się bogato zdobiony, barokowy ołtarz z początku XVII wieku z kilkunastoma scenami figuralnymi. 3 grudnia 2005 w wyniku pożaru zawaliła się dwudziestometrowa wieża świątyni. 26 marca 2007 r. na szczycie odbudowanej wieży została zamontowana pokryta blachą miedzianą sygnaturka. W ciągu niespełna półtora roku wykonano też m.in. remont wnętrza oraz na powrót zamontowano dzwony, które noszą nazwy: Wiara, Nadzieja i Miłość (w językach polskim i niemieckim).
 • Zamek Ebersteinów – kompleks zabudowań zamkowych z XIII wieku, rozbudowany w XVI i przebudowany w XVIII i XIX wieku. Od roku 1820 pełni do czasów obecnych funkcję zakładu karnego (Zakład Karny w Nowogardzie). Został spalony podczas buntu więźniów w 1989 roku. Z dawnego zamku pozostały fundamenty, kazamaty i kaplica oraz fosa
 • Obwarowania miejskie
 • Fragmenty murów obronnych z XIV wieku – zachowane tylko częściowo w dolnych fragmentach, nad jeziorem w rejonie ulicy Czarnieckiego.
 • Dawne sanatorium (ul. Smużyny 2) – obecnie Dom Pomocy Społecznej nr 2.
 • Park leśny przy DPS nr 2.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Luboszan 1 – dom ryglowy z XIX wieku.
 • Wieża ciśnień z 1882 roku o wysokości 46 metrów znajdująca się w sąsiedztwie stacji kolejowej.
 • Ratusz z roku 1911, wyróżniony lukarnami o półowalnych naczółkach i latarenką osadzoną centralnie na dachu.
 • Pomnik Niepodległości ( poprzednia nazwa : „Bohaterom poległym w walce o wolność prastarej ziemi słowiańskiej”)
 • Pomnik Braterstwa Broni (odsłonięty w 1972 roku; od 1995 z tablicą: „Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej”)

W 2007 r. Nowogard miał 2050 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 1661 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 11 spółdzielnie oraz 20 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. W mieście jest 1 targowisko całoroczne o powierzchni 4000 m².

Według danych z października 2010 w powiatowym urzędzie pracy było zarejestrowanych 1102 bezrobotnych mieszkańców Nowogardu.

W mieście znajduje się zakład produkujący stolarkę drzwiową i okienną, zakład produkcji mas bitumicznych, zakład produkcji betonów. Przy północnej granicy Nowogardu mieści się zakład produkujący dywany do wyściełania podłóg samochodowych.

Największą atrakcją turystyczną Nowogardu jest sięgające centrum miasta Jezioro Nowogardzkie. Nad jeziorem usytuowany jest ośrodek sportu i rekreacji ze strzeżoną plażą miejską wyposażoną m.in. w zjeżdżalnię wodną o długości 70 m. Na terenie ośrodka znajdują się domki kempingowe oraz pole namiotowe. Jezioro Nowogardzkie stwarza dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych.

Jedną z atrakcji turystycznych jest utworzony w 1994 r. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Sarni Las”, w którym ochronie podlega drzewostan oraz zwierzyna. Zespół położony jest w zachodniej części miasta i przylega południową częścią do Jeziora Nowogardzkiego. Do lasu prowadzi ulica Wojska Polskiego oraz pieszy szlak turystyczny wiodący ulicą Promenada, a następnie trasą wokół jeziora.

Wokół jeziora powstała przyrodnicza ścieżka pieszo-rowerowa o długości 6,8km: w większości asfaltowa lub bardzo ubity szuter - w każdym razie zadbana i wygodna zarówno pod rower, jak i spacer z wózkiem

Na terenie miasta znajduje się także wiatrak i tor, na którym organizowane są zawody motocrossowe oraz dwa największe na Pomorzu cisy, liczące około 700 lat.

Nowogard to lokalny ośrodek edukacyjny. W mieście znajdują się 3 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 1 liceum profilowane, 3 licea ogólnokształcące, 3 szkoły policealne, 5 techników ponadgimnazjalnych. Według danych z 2007 w tutejszej szkole podstawowej uczyło się 1191 dzieci oraz w gimnazjum 952 uczniów. W szkołach średnich w 2006 r. nauki pobierało 958 osób.

Nowogardzki Dom Kultury to miejsce spotkań, w którym wszyscy chętni mogą rozwijać się twórczo w pracowniach i zespołach, oraz uczestniczyć w różnorodnych imprezach o charakterze kulturalnym oraz rozrywkowym. Centrum kultury znajduje się przy Placu Wolności, w okolicy Jeziora Nowogardzkiego, tuż obok ratusza oraz zabytkowych murów obronnych. Nowogardzki Dom Kultury jest organizatorem Festiwalu Filmów Ekologicznych Ekofilm im. Macieja Łukowskiego oraz Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”.

Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” to święto artystów związanych z różnymi dziedzinami sztuki, którzy dzielą się swoją pasją z lokalną społecznością. Integralną częścią festiwalu jest Plener Malarski, wydarzeniu towarzyszą również Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „ARTeria”. Filmowa Młoda Polska to – zapoczątkowany w 2014 r. – konkurs na polski krótkometrażowy film fabularny. W ramach Lata z Muzami przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Laur Cisowy”, laureatami tej nagrody są m.in.: Wojciech Wójcik, Janusz Morgenstern, Wojciech Marczewski, Andrzej Barański, Filip Bajon, Janusz Majewski, Dorota Kędzierzawska, Sylwester Chęciński, Jerzy Domaradzki, Stanisław Różewicz, Wojciech Smarzowski, Marek Piwowski, Janusz Zaorski, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi oraz Marek Koterski. W 2016 r. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami” obchodził swoje 20-lecie.

Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” to biennale o zasięgu międzynarodowym, w ramach festiwalu, który został zapoczątkowany w 1989 r., odbywają się: Międzynarodowy Konkurs Filmowy, Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Na granicy natury i cywilizacji” oraz Ogólnopolski Konkurs na Plakat Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”.

W ramach Nowogardzkiego Domu Kultury działa kino „Orzeł”, które w 2013 r. wyposażone zostało w projektor cyfrowy.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego mieści się w obiekcie położonym w centrum miasta, w pobliżu starych murów obronnych. W jej skład wchodzą: czytelnie, wypożyczalnie dla dzieci i dorosłych, dział zbiorów specjalnych, sala wystawiennicza i pracownie biblioteczne.

Baza sportowo-rekreacyjna:

 • Stadion Miejski Nowogard, ul. Wojska Polskiego 41 (klub piłkarski „Pomorzanin”)
 • Kąpielisko Miejskie NOWiR Nowogard, ul. Promenada 3
 • Szlak rowerowy „Równina Nowogardzka” (długość ok. 122 km, przebiega przez trzy gminy)
 • Tor motocrossowy (w okresie letnim odbywają się zawody o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej)
 • Strzelnica „Krzywy Dzik” (Nadleśnictwo Nowogard)
 • W Nowogardzie od 1996 roku działa także klub kolarski LKK Nowogard „Chrabąszcze” w którym trenują dzieci, młodzież oraz amatorzy.
 • W Nowogardzie co roku pod koniec Sierpnia organizowany jest Maraton rowerowy MTB dookoła jeziora w którym udział bierze około 500 amatorów jazdy rowerem.

Do znanych osobowości urodzonych w Nowogardzie, bądź wychowujących się od najmłodszych lat należą sportowcy Marek Leśniak (piłkarz) i Mateusz Zaremba (piłkarz ręczny) Wojciech Ziółkowski (kolarz) rekordzista Polski w jeździe godzinnej na torze kolarskim oraz Rajmund Zieliński olimpijczyk z Tokio i Meksyku.

Na terenie Nowogardu działalność religijną prowadzą następujące Kościoły i związki wyznaniowe:

 • Kościół rzymskokatolicki:
  • parafia Matki Boskiej Fatimskiej
  • parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • parafia św. Rafała Kalinowskiego
 • Świadkowie Jehowy:
  • zbór Nowogard (Sala Królestwa ul. Młynarska 7i)
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  • zbór w Nowogardzie
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego:
  • grupa
 • Połączenia lotnicze: lotnisko Goleniów – 20 km
 • Połączenia promowe: port Świnoujście – 80 km
 • Odległości drogowe:
  • Szczecin – 60 km
  • Koszalin – 99 km
  • Gdańsk – 282 km
  • Słupsk – 168 km

Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W Radzie Miejskiej w Nowogardzie zasiada 21 radnych. Organem wykonawczym jest burmistrz. Siedzibą władz jest urząd miejski przy placu Wolności.

Burmistrzowie Nowogardu:

 • Kazimierz Ziemba (PSL) (od 2002 do 2010)
 • Robert Czapla (SLD) (od 2010 do 2024)
 • Michał Wiatr (NOWA) (od 2024)

Nowogard należy do Związku Miast Polskich.

Mieszkańcy Nowogardu wybierają radnych do sejmiku województwa w okręgu II. Parlamentarzystów wybierają z okręgów wyborczych z siedzibą w Szczecinie, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 13.

 • Gützkow (Niemcy)
 • Heide (Niemcy) od 30 maja 1996
 • Kävlinge (Szwecja) od grudnia 2005
 • Gornji Milanovac (Serbia) od 2009
 • Wełes – (Macedonia Północna) od 3 czerwca 2010
 • Dąbrowica – (Ukraina) od 16 września 2009

Władze Nowogardu podjęły także współpracę partnerską w ramach porozumienia ze stowarzyszeniem Naugarder Kreis e.V. z siedzibą w Berlinie w Niemczech.

 • powiat nowogardzki
 • cmentarz żydowski w Nowogardzie
 • VII wieków Nowogardu 1309-2009 : wydawnictwo okolicznościowe z okazji 700-lecia nadania praw miejskich. Nowogard: Urząd Miasta i Gminy Nowogard: Dom Judy, 2009. ISBN 978-83-927334-1-6.
 • Naugard (niem.), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 933 .
... czytaj więcej na wikipedii

Roznoszenie ulotek w Nowogardzie


W Nowogardzie roznosimy do skrzynek ulotki reklamowe, gazetki, foldery, czasem nawet próbki towarów. Podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych czy prezydenckich zajmujemy się kolportażem ulotek wyborczych. Miasto Nowogard jest podzielone na sektory. Jeśli kolportowana ma być mniejsza ilość druków bezadresowych należy dobrać sektory do ilości ulotek.

Czego nie robimy w Nowogardzie.
Nie roznosimy ulotek do firm, instytucji, nie rozdajemy druków do ręki na ulicach, przed szkołami, zakładami czy w marketach. Nie zajmujemy się plakatowaniem, ani na słupach i tablicach w Nowogardzie, ani w klatkach bloków.

Jeśli chcesz promować swoją firmę, produkt czy usługę w Nowogardzie zapraszamy do wypróbowania kolportażu bezadresowego.

 

DRUK — poligrafia w Nowogardzie


Zanim zamówisz kolportaż w Nowogardzie potrzebujesz wydrukować swoje materiały. Mamy na to sposób.Wraz z kolportażem oferujemy również druk. Drukujemy praktycznie wszystko, ale na potrzeby kolportażu szczególnie polecamy ulotki, foldery, katalogi i gazetki.

Materiały po wydrukowaniu zostaną bezpłatnie dostarczone do Twojej siedziby lub bezpośrednio naszego kolportażowego magazynu w Nowogardzie.

Kolportaż robimy we wszystkich miastach w Polsce, poniższa lista, to miasta, w których obowiązuje cena kolportażu określona w cenniku jako "teren miejski". Jeśli nie ma tu Twojego miasta wyślij zapytanie czy w nim również możemy przeprowadzić kolportaż


 

Kolportaż materiałów wyborczych w Nowogardzie


WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 w Nowogardzie


ZAMÓWIENIA KOMITETÓW WYBORCZYCH

Zamówienia składane przez Komitety Wyborcze lub bezpośrednio przez samych Kandydatów muszą być złożone poprzez formularz zamówienia i potwierdzone oficjalnym zamówieniem Komitetu Wyborczego. Zamówienie to może być przesłane mailem w postaci skanu, faksem (14 657 16 11) lub wysłane na adres siedziby.

 
DRUK MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

Oferujemy druk ulotek wyborczych, folderów, katalogów czy gazetek.
Ulotki wyborcze mogą być drukowane w formatach:

ulotki dwustronne: A6, A5, A4, A3, DL, kwadrat o boku 12, 15 lub 20 cm,

ulotki składane pionowe lub poziome: A6, A5, A4, A3, DL oraz kwadratowe o boku 12, 15 lub 20 cm, składanie może być na pół (4 strony), w C lub Z (6 stron) lub w harmonijkę 8, 10 i 12 stron.

Powyższe ulotki mogą być drukowane na papierach kredowych 130 g, 170 g, 250 g i 350 g oraz na papierach offsetowych 90 g, 120 g, 150 g i 240 g.

Wysyłka materiałów wyborczych pod jeden adres gratis. Istnieje jednak możliwość podziału nakładu i wysłania materiałów wyborczych na różne adresy.

 
DRUK PLAKATÓW WYBORCZYCH

Oferujemy również druk plakatów wyborczych. Plakaty możemy wydrukować w formatach:
A3 (297 x 420 mm)
A2 (420 x 594 mm)
A1 (594 x 841 mm)
A0 (840 x 1180 mm)
B3 (340 x 480 mm)
B2 (480 x 680 mm)
B1 (680 x 980 mm)
B0 (1000 x 1400 mm)
szarfa (297 x 841 mm)
szarfa (340 x 980 mm)
szarfa (350 x 1530 mm)
szarfa (500 x 1530 mm)
XXL (1090 x 1530 mm)

Dostępne są papiery  kredowe o gramaturze 130, 170, 250, 350, papiery offsetowe o gramaturze 90, 120, 150, 240 oraz blueback 115 g.

Plakaty drukujemy i dostarczamy gratis już od 50 szt.

Nie oferujemy rozwieszania plakatów w żadnym mieście.

Zapraszamy do składania zapytań i wyceny druku.

 
UTRUDNIENIA w związku z wyborami samorządowymi w [mieście]

W związku z licznymi zleceniami w okresie trwania kampanii wyborczej trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami:

 • wydłużony czas realizacji zleceń,

 • kolportaż tylko w dużych i średnich miastach – do wyborów nie nie przyjmować zleceń w miejscowościach spoza listy miast obsługiwanych,

 • możliwość łączenia dystrybucji z innymi kandydatami,

 • kontrole w dniu zakończenia zlecenia nawet późnym popołudniem,

 • kolportujemy wyłącznie ulotki i gazetki – nie kolportujemy żadnych gadżetów, prezentów czy innych dodatków.


Przygotowując kampanię warto przewidzieć taką ilość ulotek, aby starczyła na całe miasto. Jeśli ilość będzie mniejsza, zaproponujemy obszar dystrybucji dopasowany do ilości materiałów wyborczych. Wyszukując miejscowość na naszej stronie znajdziesz potrzebną ilość na dane miasto.

 

kolportaż ulotek wyborczych w Nowogardzie